Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 3

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 12.01.2022 r.

 • Przyjęto przygotowany materiał na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 21.01.2022 r.
 • Wyrażono zgodę na zakup 6 strojów reprezentacyjnych dla panów z chóru SM „Kopernik”.
 • Wyrażono zgodę na przejęcie obowiązku sprzątania klatek schodowych w budynkach przy ul.:
  • Jeśmanowicza 16,
  • Jeśmanowicza 24,
  • Grudziądzka 84

  przez firmę ZUW Anna Sybilska.

 • Podjęto decyzję o przeprowadzeniu przetargu ograniczonego oraz zatwierdzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu balkonów w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 49-49e w Toruniu.
 • Podjęto decyzję o przeprowadzeniu przetargu ograniczonego oraz zatwierdzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie docieplenia ściany szczytowej zachodniej budynku przy ul. Rusa 6-8 w Toruniu.
 • Postanowiono pisać w pozostałe przychody operacyjne roku 2021 kwotę 33750,24 zł stanowiącą przedawnione zobowiązania Spółdzielni z tytułu nieodebranych udziałów przez byłych członków, skreślonych z rejestru do 31.12.2017 r. włącznie.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 05-11.01.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 05-11.01.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 12.01.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 2 Protokół nr 4