Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 4

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 19.01.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przejęcia obowiązku sprzątania klatki schodowej przy ul. Rusa 12 od 1 marca 2022 r. przez firmę „EL-BUD” – Kamil Elzner.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przejęcia obowiązku sprzątania klatki schodowej przy ul. Legionów 218f od 1 marca 2022 r. przez firmę EL-BUD – Kamil Elzner.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 18.01.2022 r. w sprawie przejęcia obowiązku sprzątania klatki schodowej przy ul. Jeśmanowicza 22 od 1 lutego 2022 r. przez firmę Z.U.W. Anna Sybilska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.01.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy świadczenia usług konserwacji instalacji wod.-kan., c.o., c.w., gaz na osiedlu „Zachód”, z firmą SERWISTECH24 Sp. z o.o. na okres jednego roku.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.01.2022 r. w sprawie nie zaakceptowania propozycji najemcy lokalu przy ul. Kościuszki 41/47 na zmianę stawki opłat za wynajem lokalu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.01.2022 r. w sprawie podnajmu części lokalu przy ul. Bema 20a o p.u. 30 m2 dla firmy „Strateg Doradcy Restrukturyzacyjni” Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 19.01.2022 r. w sprawie zawarcia Aneksu nr 1/2022 na kolejne 4 cykle rozliczeniowe o odczyty i rozliczenie wody z firmą KERAM s.c. Marek Kawka i Dorota Kawka.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 19.01.2022 r. w sprawie propozycji kosztów wymiany stolarki dachowej do stosowania w roku 2022.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 19.01.2022 r. w sprawie propozycji kosztów wymiany stolarki do stosowania w roku 2022.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy Instalator „MARKJAN” s.c. na wykonanie adaptacji pomieszczenia oraz przyłączeń instalacji wodociągowych, zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji oraz c.o. do nowoprojektowanego węzła cieplnego w budynku przy ul. Rybaki 34.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 19.01.2022 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie naboru ofert na budowę instalacji PV o mocy 3,2 kW dla budynku Kaliskiego 5-5c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przyjęcia wyników przetargu ograniczonego z dnia 18.01.2022 r. na wykonanie nowego pokrycia dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Łąkowej 2-12.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przyjęcia wyników przetargu ograniczonego na wymianę okien drewnianych na nowe PCV, w budynkach przy ul. Rybaki 28-28c, Rybaki 30-32b.
 • Zarząd przyjął wszystkie wnioski Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie zatwierdzenia różnic środków trwałych i wyposażenia niskocennego długotrwałego użytkowania oraz sposobu ich rozliczania.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 12-18.01.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 12-18.01.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 19.01.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 3 Protokół nr 5