Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 5

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 26.01.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 26.01.2022 r. w sprawie rozwiązania umowy na usługi sprzątania klatki schodowej przy ul. Legionów 218 F z firmą „KUNSZT”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 17.01.2022 r. w sprawie przesunięcia terminu zmiany opłat za wykonywanie usług porządkowych na klatkach schodowych świadczonych przez firmę „KUNSZT” i firmę „Halina Piast-Szlubowska” z dnia 1 lutego 2022 r. na 1 marca 2022 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 24.01.2022 r. w sprawie przejęcia obowiązku sprzątania klatki schodowej przez firmę Z.U.W. Anna Sybilska przy ul. Jeśmanowicza 12.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 25.01.2022 r. w sprawie rozliczenia kosztów zużycia gazu w budynkach ze zbiorczym gazomierzem w okresie od I/2021 do XII/2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 25.01.2022 r. w sprawie wynajmu firmie „LUKPRO” Łukasz Pietrzak lokal użytkowy przy ul. Popiela 11 o łącznej p.u. 30 m2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 26.01.2022 r. w sprawie zmiany warunków finansowych za świadczone usługi przez firmę „OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW ROBTECH ROBERT GRYGIEŃĆ”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 25.01.2022 r. w sprawie akceptacji przygotowanych materiałów i przekazania danych do firmy rozliczeniowej dotyczących 16 budynków grupy rozliczeniowej „grudniowej” za okres od 01/2021 r. do 12/2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 25.01.2022 r. w sprawie akceptacji przygotowanych materiałów i przekazania danych do firmy rozliczeniowej dotyczących 33 budynków grupy rozliczeniowej „grudniowej” za okres od 01/2021 r. do 12/2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 26.01.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w jednym z mieszkań przy ul. Legionów 218a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „IT” z dnia 26.01.2022 r. w sprawie zakupu kopertownicy od firmy „COPYBOX” z Torunia.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 25.01.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy GB Senkowscy Sp. z o.o. na wykonanie wymiany wew. Instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Lecha 10-16.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 26.01.2022 r. w sprawie ustalenia warunków spłaty kosztów przygotowania i realizacji budowy lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi w budynkach przy ul. Strobanda 12c i ul. Watzenrodego 24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 25.01.2022 r. w sprawie akceptacji procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie kapitalnego remontu balkonów w budynkach przy ul. Bema 20.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 24.01.2022 r. w sprawie zlecenia firmie „Częstochowskie Zakłady Graficzne” na wykonanie druku książeczek opłat mieszkaniowych na okres 12 miesięcy 04-2022/03-2023.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 19-25.01.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 19-25.01.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 2 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 4 Protokół nr 6