Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 7

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 02.02.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 01.02.2022 r. w sprawie zmiany stawek za wykonywane usługi porządkowe na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Rybaki 28 i 28b.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 01.02.2022 r. w sprawie zawarcia umowy na sprzątanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kujota 3 z firmą Sprzątającą „Pomarańcza”, usługi będą świadczone od dnia 01.03.2022 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.02.2022 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za usługi w zakresie prac konserwacyjnych dźwigów dla firmy Dźwig Polska Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.02.2022 r. w sprawie zmiany nazwy strony umowy najmu lokali użytkowych przy ul. Kościuszki 34 – w załączeniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 02.02.2022 r. w sprawie unieważnienia wyników przetargu ograniczonego z dnia 01.02.2022 r. na wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 49-49e.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 02.02.2022 r. w sprawie zlecenia robót budowlanych firmie NOVAPOL z Torunia w mieszkaniu nr 29 przy ul. Gagarina 82-86.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 02.02.2022 r. w sprawie zlecenia wykonania projektu budowlanego garażu 9 stanowiskowego z wbudowanym śmietnikiem zlokalizowanym przy ul. Czecha 20a firmie Zakład Projektowo-Budowlany „Emma” Elżbieta Plucińska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.02.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy Usługi Elektryczne R. Tęcza na budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Kaliskiego 5-5c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.02.2022 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie naboru ofert na wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach przewidzianych planem na bieżący rok.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 02.02.2022 r. w sprawie przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy na wykonanie kapitalnego remontu balkonów w budynkach przy ul. Gagarina 60-74 i Szosa Chełmińska 16-22.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.02.2022 r. w sprawie przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem w budynkach:
  • Grudziądzka 80-84a; Jeśmanowicza 4-14, 16-26;
  • Łąkowa 2-12, 14-24, 26-32;
  • Świętopełka 30-30c, 32-32e, 34-34e, 36-36c;
  • Bema 38-38c, 40-40c; Matejki 86-92;
  • Mickiewicza 64;
  • Mickiewicza 111;
  • Bema 42a; Matejki 84a, 84b;
  • Kujota 2-4a; Bydgoska 43; Konopnickiej 6;
  • Rybaki 40-40a — Konopnickiej 4-4a;
  • Długa 47-47e, 49-49e, 51-51e.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.02.2022 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 01.01.2022 r. w trybie przetargu ograniczonego, obejmującego docieplenie metodą lekką mokrą elewacji szczytowej w budynku przy ul. Rusa 6-8.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „F” z dnia 31.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Ewy Strzelki – Kierownik Działu Finansowo-Księgowego do wystawiania faktur i wprowadzania do obiegu bez podpisu Zarządu SM „Kopernik”.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 26.01.-01.02.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 26.01.-01.02.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 02.02.20222022_06nbsp;r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 6 Protokół nr 8