Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 8

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 09.02.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 08.02.2022 r. w sprawie wykonania dodatkowych nasadzeń na terenie zieleni przed budynkiem Gagarina 132-138.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie zlecenia w formie bezprzetargowej firmie TERKAN Sp. z o.o. Sp. k. wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej DN200 przy pomocy rękawa z włókna szklanego utwardzonego promieniami UV na nieruchomości przy ul. 19-21a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie zmiany wysokości stawek wynagrodzenia za świadczone usługi sprzątania klatek schodowych przez firmę KUNSZT.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu ściany budynku przy ul. Odrodzenia 7-9 w celu umieszczenia baneru reklamowego przez najemcę.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.02.2022 r. w sprawie zmiany wysokości stawek za zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi od 01.04.2022 r..
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.02.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 dla firmy Grupa Budowlana SENKOWSCY Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.02.2022 r. w sprawie zmiany ceny dla umowy z firmą Dźwig Polska Sp. z o.o. na świadczenie prac konserwacyjnych dźwigu- platformy typu CIBES w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kozacka 17-19.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.02.2022 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla firmy INSE-TOX Jan Stromidło za świadczone usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ograniczonego oraz zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu balkonów w budynkach przy ul. Świętopełka 36e i Łąkowej 34c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.02.2022 r. w sprawie zaakceptowania procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy na wymianę drzwi wejściowych do budynków na nowe stalowe ze zworą magnetyczną w budynkach przy ul. Gagarina 60-74 i Szosa Chełmińska 142-146a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie zaakceptowania postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy na wymianę drzwi wejściowych do korytarzy piwnic na nowe stalowe jednoskrzydłowe EI 30 w kolorze ral 7035 w budynkach przy ul.:
  • Chrobrego 5-9.
  • Łąkowa 14-24.
  • Krasińskiego 94-94a.
  • Gagarina 120-126.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.02.2022 r. w sprawie zaakceptowania procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy na wykonanie nowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Jeśmanowicza 16-26.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ograniczonego oraz zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długa 49-49e.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie zaakceptowania wyników postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 08.02.2022 r. w trybie przetargu ograniczonego, obejmującego remont balkonów w budynku przy ul. Bema 20.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ograniczonego na prace bieżące w budynkach:
  • Rusa 13-19;
  • Hurynowicz 7-7e;
  • Krasińskiego 21/23;
  • Bema 36;
  • Gagarina 60-74;
  • Szosa Chełmińska 142-146a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wymianę uszkodzonej instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 29 przy ul. Gagarina 82-86a przez firmę El-Net P. Wierzchowski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.02.2022 r. w sprawie zaakceptowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy na wykonanie kapitalnego remontu balkonów w budynkach przy ul. Bema 18 i Broniewskiego 72.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.02.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty usługodawcy usług hostingowych i domen home.pl na migrację usług telemetrycznych na nowy dedykowany serwer wraz z usługą konfiguracji i optymalizacji nowego środowiska programistycznego.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „C” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie reklamy nowej inwestycji Osiedla JAR na billboardzie firmy Edpol przy ul. Żółkiewskiego.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „C” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozycjonowanie strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu w związku z reklamą nowej inwestycji Osiedla JAR przez „google”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.02.2022 r. w sprawie okresowej zmiany zasad naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za gaz w lokalu przy ul. Mickiewicza 64.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.02.2022 r. w sprawie rozliczenia kosztów ogrzewania za okres rozliczeniowy 12.2020 – 11.2021 r. w lokalu mieszkalnym przy ul. Matejki 5.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.02.2022 r. w sprawie przyjęcia wypowiedzenia dwóch umów najmu dla P. Cereckiej, oraz zawarcia dwóch umów najmu z P. Jolantą Ciechan.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 02-08.02.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 02-08.02.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 09.02.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 7 Protokół nr 9