Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 9

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 16.02.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 14.02.2022 r. w sprawie zgody na zawarcie umowy na wykonanie usług prowadzenia zajęć w ramach „Akademii Wyobraźni”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 14.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie obowiązku sprzątania klatki przy ul. Jeśmanowicza 20 przez firmę Z.U.W. Anna Sybilska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 16.02.2022 r. w sprawie akceptacji zmiany ceny podzielnika w związku z wymianą podzielników kosztów ogrzewania – wyparkowych – na elektroniczne.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.02.2022 r. w sprawie zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej garażu 9 stanowiskowego z wbudowanym śmietnikiem zlokalizowanym w Toruniu przy ul. Czecha 20a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.02.2022 r. w sprawie zaakceptowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy kapitalnego remontu balkonów i loggii w budynkach przy ul.:
  • Matejki 7;
  • Konopnickiej 6;
  • Krasińskiego 116a;
  • Derdowskiego 6;
  • Krasińskiego 101.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 16.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ograniczonego oraz zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu balkonów w budynkach przy ul. Boboli 23 i Mohna 50h.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.02.2022 r. w sprawie zaakceptowania wyników naboru ofert na wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych w budynkach przewidzianych planem na bieżący rok.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „C” z dnia 16.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamówienie emisji spotu reklamowego nowej inwestycji na Osiedlu JAR na antenie Radia Gra.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „C” z dnia 16.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie reklamy nowej inwestycji na Osiedlu JAR na billboardzie firmy Stroer przy ul. Grudziądzkiej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 16.02.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu jednej z trzech suszarni usytuowanej w klatce przy ul. Morcinka 5.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 15.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 ze względu na zaległość w opłatach.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 09-15.02.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 09-15.02.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 16.02.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 8 Protokół nr 10