Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 10

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 23.02.2022 r.

 • 1/ Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie akceptacji sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za rok 2021 i jego przedłożenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej i posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 02.03.2022 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez Łukasza Chachulskiego w lokalu mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 60.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 22.02.2022 r. w sprawie wypowiedzenia umowy z firmą „KUNSZT-DORADZTWO” na sprzątanie klatki schodowej przy ul. Łąkowa 4 i zawarcie umowy z fimrą Z.U.W. Anna Sybilska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie przejęcia obowiązku sprzątania klatki schodowej przy ul. Łąkowej 34a przez firmę Z.U.W. Anna Sybilska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 22.02.2022 r. w sprawie przejęcia obowiązku sprzątania klatki schodowej przy ul. Łąkowej 3 przez firmę Z.U.W. Anna Sybilska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie w sprawie przejęcia obowiązku sprzątania klatki schodowej przy ul. Łąkowej 34 przez firmę Z.U.W. Anna Sybilska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wypowiedzenia firmie KUNSZT umowy świadczenia usług sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Mohna 34 i zawarcie umowy z firmą EL-BUD.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie dołączenia mieszkania nr 17 przy ul. Bema 20 do obciążenia z tytułu płatności za usługi sprzątania klatki schodowej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie dołączenia mieszkania nr 6 przy ul. Mickiewicza 54 do obciążenia z tytułu płatności za usługi sprzątania klatki schodowej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie dołączenia mieszkania nr 2 przy ul. Krasińskiego 105 do obciążenia z tytułu płatności za usługi sprzątania klatki schodowej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie akceptacji wyników przetargu ograniczonego z dnia 22.02.2022 na wykonanie nowego pokrycia dachów papą termozgrzewalną budynku przy ul. Jeśmanowicza 16-26.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.02.2022 r. w sprawie akceptacji wyników przetargu ograniczonego na prace elektryczne w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.02.2022 r. w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy mieszkaniowych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.02.2022 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego na remont balkonów w budynkach przy ul. Gagarina 60-74 oraz Szosa Chełmińska 16-22.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego na remont balkonów w budynkach przy ul. Bema 18 oraz Broniewskiego 72.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w dniu 23.02.2022 r. zapoznał się z kosztami kampanii reklamowej nowej inwestycji na osiedlu JAR w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wpisania karnych odsetek od nieterminowej wpłaty na Fundusz Pracy do pozostałych kosztów finansowania Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu z dnia 23.02.2022 r. zatwierdzająca harmonogram pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” na miesiące marzec i kwiecień 2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 16-22.02.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 16-22.02.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 23.02.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 9 Protokół nr 11