Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 11

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 02.03.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu Plastycznego „Cztery pory roku na moim osiedlu”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 02.03.2022 r. w sprawie akceptacji wysokości ryczałtów dla mieszkań nieopomiarowanych od dnia 01.05.2022 r. w związku z rozliczeniem kosztów i wpływów za dostawę zimnej wody i odprowadzania ścieków za rok 2021.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.02.2022 r. w sprawie wymiany drzwi w lokalu użytkowym przy ul. Lecha 5-7.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego z dnia 01.03.2022 r. dotyczącego wyboru Wykonawcy na remont balkonów przy ul. Długiej 49-49e z zastrzeżeniem, że warunkiem akceptacji jest zatwierdzenie ograniczenia zakresu prac z 7 balkonów do 6 przez Radę Nadzorczą.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 02.03.2022 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego na remont balkonów w budynkach przy ul. Świętopełka 36e i Łąkowej 34c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.03.2022 r. w sprawie akceptacji wyników przetargu ograniczonego na wymianę drzwi wejściowych do budynków na nowe stalowe ze zworą magnetyczną w budynkach przy ul. Gagarina 60-74 i Szosa Chełmińska 142-146a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.02.2022 r. w sprawie akceptacji procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy na wykonanie generalnego remontu mieszkania nr 29 przy ul. Gagarina 82, które uległo zniszczeniu spowodowanemu przez pożar.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 23.02.2022 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego na remont balkonów w budynkach przy ul. Bema 18 oraz Broniewskiego 72.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.03.2022 r. w sprawie przyjęcia korekty rozliczenia kosztów ogrzewania za okres rozliczeniowy 10.2020 – 09.2021 r. w jednym z lokal mieszkalnych przy ul. Odrodzenia 9.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.03.2022 r. w sprawie terminu spłaty zaległości wynikającej z umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” zapoznał się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 – nowej inwestycji SM „Kopernik” na Jarze.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 23.02.-01.03.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 23.02.-01.03.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 02.03.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 10 Protokół nr 12