Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 12

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 07.03.2022 r.

  • Dokonano zmiany wysokości stawki roboczogodziny za świadczone przez Zakład Blacharsko-Dekarski s.c. usługi na rzecz Spółdzielni.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 11 Protokół nr 13