Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 13

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 09.03.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 07.03.2022 r. w sprawie prowadzenia bezpłatnych zajęć kreatywnych dla dzieci uchodźców z Ukrainy w Ośrodku Sportowym przy ul. Świętopełka 15/23.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 08.03.2022 r. w sprawie objęcia usługą sprzątania klatek schodowych budynku przy ul. Bema 38a przez firmę Kunszt-Doradztwo.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.03.2022 r. w sprawie akceptacji rozliczenia kosztów ogrzewania za okres rozliczeniowy 01.2021 – 12.2021 r. dla niektórych lokali przy ul. Bema. .
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” zapoznał się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 – nowej inwestycji SM „Kopernik” na Jarze na dzień 09.03.2022 r.
 • Decyzja Zarządu z dnia 08.03.2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłatach od 16 stycznia 2022 r. do 15 lutego 2022 r. z wyłączeniem zaliczek na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz podgrzanie wody dla mieszkań nr 30, 32 i 29 przy ul. Gagarina 82, w związku z pożarem w budynku.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.03.2022 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego obejmującego remont balkonów w budynkach przy ul. Boboli 21 i Mohna 50h.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.03.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy Rodzinne Nieruchomości Beata Kamińska dotyczącej współpracy w zakresie pozyskiwania nabywców mieszkań w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.03.2022 r. w sprawie akceptacji terminów i składów na wykonanie rocznych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „C” z dnia 02.03.2022 r. w sprawie podjęcia współpracy z firmą PLANET FINANCE BROKER w zakresie obsługi klientów zainteresowanych zakupem nieruchomości, którzy chcą sfinansować zakup z kredytu mieszkaniowego – w załączeniu.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 02.08.03.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 02.08.03.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 09.03.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 12 Protokół nr 14