Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 15

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 16.03.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 16.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie pomieszczenia sali kameralnej na prowadzenie świetlicy przez Toruński Sztab pomocy Ukrainie i Fundację EMIC w marcu 2022 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 15.03.2022 r. w sprawie wypowiedzenia kompleksowego sprzątania klatki schodowej przy ul. Kościuszki 36 z firmą KUNSZT-DORADZTWO, oraz zawarcia umowy sprzątania klatki z firmą Z.U.W. Anna Sybilska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 15.03.2022 r. w sprawie ujęcia w korekcie Planu Remontów na rok 2022 kwoty 40 590,00 zł na przerobienie balustrad na półpiętrach klatek schodowych budynku Gagarina 82-86a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 16.03.2022 r. w sprawie zmiany stawki wynagrodzenia za usługi sprzątania klatek dla firmy Halina Piast-Szlubowska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 15.03.2022 r. w sprawie zmiany wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zużycia gazu w budynkach mieszkalnych ze zbiorczym gazomierzem od 1 maja 2022 roku.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 15.03.2022 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 z Katolickim Stowarzyszeniem Ewangelizacyjnym „Posłanie”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 16.03.2022 r. w sprawie przyjęcia wyników przetargu ograniczonego z dnia 14.01.2022 r. na wykonanie napraw elementów konstrukcyjnych oraz remontu kapitalnego z postawieniem ścianek działowych w mieszkaniu znajdującym się w zasobach S.M. „Kopernik” przy ul. Gagarina 82/29.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na montaż 4 przycisków przeciwpożarowych w budynku przy ul. Gagarina 82-86a, przez firmę Usługi Elektryczne R. Tęcza.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 16.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie przetargu ograniczonego na wykonanie bieżącej konserwacji oraz rocznego przeglądu wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych instalacji fotowoltaicznych w budynkach przy ul.:
  • Bema 18;
  • Bema 20,22,24;
  • Gagarina 82-86a, 120-126, 132-138;
  • Chrobrego 3, 11, 19, 27;
  • Kościuszki 36;
  • Sczanieckiego 2-8,10-16, 18-24, 26-32;
  • Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c;
  • Harcerska 1d;
  • Kaliskiego 3-3c, 5-5c;
  • Łąkowa 26-32;
  • Długa 49-49e;
  • Matejki 94-96.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.03.2022 r. w sprawie akceptacji procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy na malowanie klatek schodowych zaplanowanych w projekcie planu remontów 2022 w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 140e.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.03.2022 r. w sprawie akceptacji oferty firmy El-net na wykonanie montażu tablicy licznikowej, przebudowy GTR, doprowadzenia WLZ dla nowego węzła CO, wymiany akumulatorów UPS, wymiany oświetlenia ciągu komunikacyjnego oraz naprawy automatyki oświetlenia w budynkach przy ul.: Rybaki 34, Matejki 94/96, Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.03.2022 r. w sprawie akceptacji wyników przetargu ograniczonego na wymianę drzwi wejściowych do korytarzy piwnic na nowe stalowe EI 30 w kolorze RAL 7035 w budynkach przy ul.:
  • Chrobrego 5-9;
  • Łąkowa 14-24;
  • Krasińskiego 94-94a;
  • Gagarina 120-126.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.03.2022 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego na remont balkonów i loggii w następujących budynkach:
  • Matejki 7;
  • Konopnickiej 6;
  • Krasińskiego 116a;
  • Derdowskiego 6;
  • Krasińskiego 101.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 16.03.2022 r. w sprawie akceptacji oferty firmy GB Senkowscy na wykonanie czyszczenia pionów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Chrobrego 27, Kościuszki 36.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 16.03.2022 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego na wymianę instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sczanieckiego 10-16.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „C” z dnia 16.03.2022 r. w sprawie umieszczenia na serwisie Internetowym „otodom.pl” reklamy dotyczącej nowej inwestycji Spółdzielni na Osiedlu JAR.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 01.03.2022 r. w sprawie obciążenia kosztami wymiany ramienia szlabanu sprawcy jego uszkodzenia.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 14.03.2022 r. w sprawie rozliczenia kosztów ogrzewania za okres rozliczeniowy 12.2020-11.2021 r. w lokalu przy ul. Kochanowskiego 14 m 9.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „C” z dnia 16.03.2022 r. w sprawie ustalenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Harcerskiej 1.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „C” z dnia 16.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na nabycie własności lokalu przy ul. Harcerskiej 1.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” zapoznał się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 – nowej inwestycji SM „Kopernik” na Jarze na dzień 16.03.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 09-15.03.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 09-15.03.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 16.03.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 14 Protokół nr 16