Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 17

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 28.03.2022 r.

  • Ze względu na trwające roboty budowlane, postanowiono utrzymać stosowanie zmniejszonej stawki eksploatacyjnej za najem lokalu użytkowego przy ul. Szosa Chełmińska 53.
  • Zatwierdzono Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu.
  • Postanowiono powierzyć Pracowni Sztuk Plastycznych Sp. z o.o. wykonanie 10 000 kompletów pakietów do głosowania.
  • Podjęto decyzję o bezpłatnej ekspozycji materiałów reklamowych nowej inwestycji na Osiedlu JAR w markecie budowlanym OBI.
  • Zatwierdzono zmianę najemcy lokalu użytkowego przy ul. Popiela 12.
  • Przyjęto nowe stawki za najem lokali użytkowych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 16 Protokół nr 18