Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 21

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 20.04.2022 r.

 • Wyrażono zgodę na prowadzenie bezpłatnych zajęć jogi na Stadionie Osiedlowym przy ul. Świętopełka 15/23 dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.
 • Dokonano zmiany stawki za wykonywane usługi porządkowe na klatce schodowej w budynku przy ul. Kochanowskiego 9.
 • Zmieniono warunki finansowe umowy najmu lokali użytkowych przy ul. Kościuszki 41/47 i Szosa Chełmińska 53.
 • Wyrażono zgodę na zawarcie z firmą EL-NET umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kaliskiego 9.
 • Zaakceptowano wyniki postępowania przetargowego na legalizację wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem zdalnym w zasobach SM „Kopernik”.
 • Zatwierdzono wyniki przetargu ograniczonego na prace elektryczne w budynkach przy ul. Mickiewicza 134-136, Krasińskiego 88-88a, Kaliskiego 5-5c.
 • Podjęto decyzję o wykonaniu prac dodatkowych związanych z renowacją kinet w studzienkach rewizyjnych przy ul. Kochanowskiego 19-21a.
 • Przyjęto ofertę firmy FlowSystem na wyposażenie budynków w system telemetryczny wraz z wykonaniem okablowania strukturalnego w budynkach objętych tegoroczną wymianą wodomierzy.
 • Zatwierdzoono wyniki postępowania przetargowego na wymianę wewnętrznej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w piwnicach w budynkach przy ul. Popiela 1-3b i Gagarina 38-42.
 • Podjęto decyzję o wykonaniu remontu balkonu w jednym z mieszkań w budynku przy ul. Harcerskiej 14.
 • Podjęto decyzję o wykonaniu remontu balkonu w jednym z mieszkań w budynku przy ul. Kaliskiego 5.
 • Podjęto decyzję o zamieszczeniu reklamy nowej inwestycji na Osiedlu JAR na billboardzie firmy Stroer przy. ul. Grudziądzkiej na okres 2 miesięcy.
 • W oparciu o zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 21.01.2022 r. plan gospodarczy SM „Kopernik” na rok 2022, zadecydowano o zmianie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.
 • Zatwierdzono wartość rynkową lokalu nr 20 przy ul. Gagarina 86a celem dokonania rozliczenia wkładu mieszkaniowego z uprawnioną osobą oraz postanowiono ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na nabycie tego lokalu.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 20.04.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 13-19.04.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 13-19.04.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 20.04.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 20 Protokół nr 22