Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 22

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 28.04.2022 r.

 • Podjęto decyzję o umożliwieniu wejść na teren Ośrodka Sportowego przy ul. Świętopełka 15/23 na zajęcia Nordic Walking.
 • Dokonano zmiany stawek wynagrodzenia za sprzątanie klatek schodowych przez firmę El-Bud.
 • Podjęto decyzję o wymianie baterii prysznicowej z wylewką w lokalu użytkowym przy ul. Świętopełka 26.
 • Postanowiono zaproponować Firmie Budowlano-Konserwatorskiej Andrzej Lipiński świadczenie usług budowlano-konserwacyjnch przy zastosowaniu zmienionych rozliczeń.
 • Odmówiono wyrażenia zgody na zwrot kosztów montażu verticali w lokalu użytkowym przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Postanowiono wyrazić zgodę na sezonową sprzedaż truskawek na terenie Spółdzielni przy ul. Legionów 216f w okresie od 15 maja do 15 lipca 2022 r.
 • Określono wysokość opłaty za ogródek letni przy ul. Świętopełka 15/23 dla baru Olimpia.
 • Wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy terenu pod pawilon przenośny przy ul. Świętopełka 28.
 • Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Świętopełka 15/23 z przeznaczeniem na gabinet psychologiczny.
 • Podjęto decyzję o przeprowadzeniu przetargu ograniczonego oraz zatwierdzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontów śmietnika i izolacji przeciwwodnej ścian garażu.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy nowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi.
 • Podjęto decyzję o rozszerzenie zakresu umowy obejmującej budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu JAR w Toruniu.
 • Przyjęto ofertę firmy Usługi Remontowe Marcin Pociżnicki na wykonanie remontu lokalu użytkowego po restauracji Mediterian przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego obejmującego remont balkonów w budynkach przy ul. Konopnickiej 6 oraz Krasińskiego 116.
 • Pryjęto ofertę firmy WARBUD s.c. na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz zaworów podpionowych w piwnicch budynków mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 16 oraz Mickiewicza 97.
 • Przesunięto na dzień 16.05.2022 r. termin zakończenia robót malarskich klatek schodowych w budynku przy ul. Gagarina 132-138.
 • Postanowiono doknać zakupu niszczarki StanSherd HS 25C z przeznaczeniem na potrzeby służbowe Administracji Ogólnej.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 28.04.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 20-27.04.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 20-27.04.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 28.04.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 21 Protokół nr 23