Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 23

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 09.05.2022 r.

 • Podjęto decyzję o zmianie firmy świadczącej usługi sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Łąkowej 9.
 • Postanowiono wyłączyć z dniem 10.05.2022 r. centralne ogrzewanie w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w SM „Kopernik” oraz zarządzanych przez Spółdzielnię wspólnotach mieszkaniowych.
 • Postanowiono zlecić emisję w Radiu Gra spotu reklamowego dotyczącego nowej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” na Osiedlu JAR.
 • Podjęto decyzję o zamieszczeniu na billboardzie firmy Edpol reklamy nowej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu na Osiedlu JAR.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 09.05.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 28.04-06.05.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 28.04-06.05.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 09.05.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 22 Protokół nr 24