Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 24

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 11.05.2022 r.

  • Zadecydowano o ufundowaniu Tarczy Brackiej o nazwie „Tarcza Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik” w zawodach strzeleckich organizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
  • Określono planowane koszty organizowanych półkolonii letnich w 2022 r. oraz kwotę odpłatności uczestników półkolonii.
  • Postanowono przedstawić Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. projekt korekty planu remontów w zakresie wnioskowanym przez Administrację Osiedla „Zachód”.
  • Unieważniono wyniki postępowania przetargowego, które odbyło się w dniu 12.04.2022 r.
  • Postanowiono powołać zespół roboczy ds. przygotowania porządku obrad i projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.
  • Przyjęto informacje o zmianie nazwy Chóru SM „Kopernik” na „Chór Constellatio SM Kopernik”.
  • Postanowiono zlecić firmie Kunszt-Doradztwo sprzątanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 40f Kunszt od dnia 01.06.2022

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 23 Protokół nr 25