Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 25

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 12.05.2022 r.

 • Zarząd podjął decyzję w formie uchwały na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze w kształcie nadanym jej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Skrutacyjnej powołanej zarządzeniem wewnętrznym nr 6/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu z dnia 15 kwietnia 2022 r. do dokonania obliczenia wyników głosowania w formie pisemnej wskazanych uchwał Walnego Zgromadzenia wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu, przeprowadzonego w dniach 09. 10. i 11. maja 2022 r. stwierdził, że zostały podjęte następujące uchwały przez Walne Zgromadzenie wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu:
  • Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za rok 2021.
  • Uchwała nr 2 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za rok 2021.
  • Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za rok 2021.
  • Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za rok 2021.
  • Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu.

  Uchwała Zarządu Nr 1/25/2022 w powyższej sprawie.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 24 Protokół nr 26