Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 27

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 18.05.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 16.05.2022 r. w sprawie zlecenia sprzątania klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Matejki 88.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 17.05.2022 r. w sprawie zmiany stawki wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe w części nieruchomości Osiedla „Wschód”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.05.2022 r. w sprawie zmiany podziału kosztów energii elektrycznej dla budynków z zainstalowaną mikroinstalacją fotowoltaiczną.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 16.05.2022 r. w sprawie nie składania oferty administrowania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej „Nowe Tivoli” przy ul. Bydgoskiej 12.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 17.05.2022 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za najem miejsca postojowego w hali garażowej przy ul. Harcerskiej 1d.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 17.05.2022 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za najem miejsca postojowego w hali garażowej przy ul. Świętopełka 36g.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.05.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania przetargowego na docieplenie i malowanie elewacji ściany szczytowej północnej budynku mieszkalnego przy ul. Bema 18.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.05.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o. na wykonanie usunięcia nieszczelności instalacji gazowej i wymianę poziomów wew. Instalacji gazowej w budynku przy ul. Matejki 86-92.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.05.2022 r. w sprawie akceptacji wyboru oferty na modernizację systemu telemetrii w budynkach objętych planem.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.05.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia remontów balkonów przy ul. Świętopełka 36e i Łąkowej 34c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.05.2022 r. w sprawie przyjęcia wyników przetargu ograniczonego na wykonanie nowego pokrycia dachów papą temozgrzewalną w pawilonach przy ul. Świętopełka 30-30c, Kaliskiego 9 i Matejki 94/96.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.05.2022 r. w sprawie przyjęcia wyników postępowania przetargowego obejmującego remont śmietnika i izolacji przeciwwilgociowej ścian garażu w budynku przy ul. Długiej 41-45 i Mohna 34-36.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.05.2022 r. w sprawie odpłatności za miejsca parkingowe przy ul. Krasińskiego 112.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.05.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy Budowlano-Usługowej „Desmski” na wykonanie zadaszenia nad balkonem przy ul. Długiej 49c/15.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 18.05.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 09-17.05.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 09-17.05.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 18.05.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 26 Protokół nr 28