Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 29

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 25.05.2022 r.

 • zDecyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 25.05.2022 r. w sprawie odpłatnego użytkowania dodatkowego pomieszczenia schowka usytuowanego na półpiętrze klatki schodowej budynku przy ul. Gagarina 124.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 25.05.2022 r. w sprawie przyjęcia kosztów ogrzewania za okres rozliczeniowy od maja 2021 roku do kwietnia 2022 roku.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 25.05.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 z firmą Grupa Budowlana SENKOWSCY.
 • Decyzja Zarządu z dnia 25.05.2022 r. w sprawie dokonania zmiany wynagrodzeń zasadniczych pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” od miesiąca czerwca 2022 roku.
 • Decyzja Zarządu z dnia 25.05.2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu likwidacyjnego nr 1/2022.
 • Decyzja Zarządu z dnia 25.05.2022 r. w sprawie spisania w pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni opłat mieszkaniowych w wysokości 482,17 zł za okres przestoju mieszkania przy ul. Gagarina 86a/20.
 • Decyzja Zarządu z dnia 25.05.2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłatach za okres od 16 lutego 2022 r. do 17 maja 2022 r. dla mieszkania przy ul. Gagarina 82/29 w związku z pożarem.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 25.05.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 18-24.05.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 18-24.05.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 25.05.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 28 Protokół nr 30