Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 30

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 02.06.2022 r.

  • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 02.06.2022 r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia Fundacji Kapsuła elewacji południowej budynku Broniewskiego 48-54.
  • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.06.2022 r. w sprawie przedłużenia stosowania zmniejszonej stawki eksploatacyjnej za najem lokalu przy ul. Szosa Chełmińska 53.
  • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 31.05.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty operatora telekomunikacyjnego na świadczenie usługi transmisji danych dla 12 nowych punktów monitoringu wizyjnego.
  • zZapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 02.06.2022 r.
  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 25.05.-01.06.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 25.05.-01.06.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 02.06.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 29 Protokół nr 31