Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 31

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 08.06.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 06.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia programu półkolonii letnich w roku 2022.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 06.06.2022 r. w sprawie zatrudnienia opiekuna do pełnienia obowiązków opiekuńczych nad dziećmi – uczestnikami półkolonii letnich.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.06.2022 r. w sprawie płatnego udostępnienia terenu pod paczkomat firmie Poczta Polska S.A. przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.06.2022 r. w sprawie przystąpienia do konkursu „LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2022” organizowanego przez Grupę Medium.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 06.06.2022 r. w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu iżytkowego przy ul. Bema 20a z najemcą OKINAWA Sp. z o.o. – w załączeniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.06.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy El-Net na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym w pawilonie Herbowa przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.06.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy Grupa Budowlana Senkowscy na wykonanie doszczelnienia trzech pionów instalacji gazowej przy użyciu polimeru Prodoral R 6-1 z równoczesną wymianą zaworów przed gazomierzami w budynku przy ul. Matejki 86-92.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.06.2022 r. w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy zawartej z firmą Rodzinne Nieruchomości w zakresie pozyskiwania nabywców mieszkań w budynkach przy ul. Watzenrodego 24 i Strobanda 12c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.06.2022 r. w sprawie akceptacji procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy na docieplenie elewacji zachodniej i odgrzybianie szczytu północnego budynku V kondygnacyjnego przy ul. Sucharskiego 8-8d.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.06.2022 r. w sprawie akceptacji przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie wymiany wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z podejściami pod urządzenia sanitarne w budynku mieszkalnym.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 08.06.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 02-07.06.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 02-07.06.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 08.06.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 30 Protokół nr 32