Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 32

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 15.06.2022 r.

  • Podjęto decyzję w sprawie sfinansowania inspektorom z Działu Techniczno-Inwestycyjnego kosztów składek członkowskich z tytułu przynależności do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 15.06.2022 r.
  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 08-14.06.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 08-14.06.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 15.06.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 31 Protokół nr 33