Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 33

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 22.06.2022 r.

 • Zadecydowano o zleceniu firmie „Halina Piast-Szlubowska” wykonwanie usług porządkowych na klatce budynku przy ul. Gagarina 58.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla firmy „Pomarańcza” za świadczenie usług sprzątania klatek na osiedlu „Zachód”.
 • Odrzucono propozycję umieszczenia banneru reklamowego na ścianie budynku przy ul. Legionów 216c.
 • Postanowiono zlecić firmie „Kopernik Nieruchomości” wymianę wszystkich elementów drewnianych balustrad balkonowych z oczyszczeniem i pomalowaniem stalowych elementów konstrukcji balustrad w dwóch pionach balkonowych w budynku przy ul. Bydgoskiej 86-88a.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego na wykonanie docieplenia szczytu północnego w budynku przy ul. Bema 18.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego na wymianę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z podejściami pod urządzenia sanitarne w budynku mieszkalnym przy ul. Popiela 12.
 • Podjęto decyzję o wykonaniu instalacji PPOŻ i PWP w budynku przy ul. Świętopełka 15-23.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 22.06.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 15-21.06.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 15-21.06.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 22.06.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 32 Protokół nr 34