Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 34

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 29.06.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 29.06.2022 r. w sprawie przedłużenia stosowania zmniejszonej stawki eksploatacyjnej za najem lokalu przy ul. Szosa Chełmińska 53.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.06.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Lecha 5-7 z firmą „Monika Janus go4progress”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 29.06.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy kupna energii elektrycznej na warunkach dotychczasowych z firmą Energa-Obrót S.A.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zmiany zatwierdzonych warunków spłaty kosztów przygotowania i realizacji budowy lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sczanieckiego 12.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.06.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na przebudowę zespołu wejściowego i szybu windowego oraz wymianę dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.06.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy „ZWR-B” Zbigniew Markiewicz na wykonanie prac malarskich korytarza piwnicznego w pawilonie przy ulicy Bema 20.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy El-Net na wymianę instalacji odgromowej wraz z ułożeniem jej w nowej izolacji docieplenia szczytu budynku przy ul. Bema 18.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2022 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy na wykonanie kapitalnego remontu balkonów i loggii w budynkach przy ul. Świętopełka 28b/3,5,7; Świętopełka 38; Kościuszki 11b-11e.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy El-Net na wymianę oświetlenia biura znajdującego się w pawilonie przy ul. Świętopełka 28.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 29.06.2022 r. w sprawie przekazania do firmy rozliczeniowej danych grupy rozliczeniowej tzw. „majowej” kosztów ogrzewania za okres od 06/2021 r. do 05/2022 r.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 29.06.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 22-28.06.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 22-28.06.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 29.06.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 33 Protokół nr 35