Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 35

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 06.07.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 06.07.2022 r. w sprawie wyznaczenia terminu na zajęcie stanowiska przez Przychodnię Weterynaryjną w kwestii najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.07.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie paczkomatu Poczty Polskiej S.A. na terenie przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.07.2022 r. w sprawie dalszego najmu ściany budynku przy ul. Odrodzenia 7-9 pod baner reklamowy dla Urzędu Miasta Torunia.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 06.07.2022 r. w sprawie przyjęcia wyników postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Popiela 6 .
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 04.07.2022 r. w sprawie przyjęcia wyników przetargu nieograniczonego na docieplenie w metodzie lekka-mokra elewacji wschodniej budynku przy ul. Sucharskiego 8-8d.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 06.07.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie remontu uszkodzonego pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 06.07.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ograniczonego na wykonanie niezbędnych prac w zakresie instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Świętopełka 20-20c i Świętopełka 20-24c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 06.07.2022 r. w sprawie rozszerzenia zakresu robót remontowych w budynku przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu z dnia 06.07.2022 r. w sprawie emisji spotu reklamowego nowej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” na osiedlu JAR w Toruniu.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 06.07.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 29.06.-05.07.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 29.06.-05.07.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 06.07.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 34 Protokół nr 36