Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 37

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 20.07.2022 r.

 • Przyjęto autopoprawkę do przedkładanego na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 20 lipca 2022 r. wniosku o korektę planu remontów na rok 2022.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 19.07.2022 r. w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego z dnia 15.07.2022 r. dotyczącego wykonania remontu balkonów i loggii w budynkach przy ul. Świętopełka 28b, Świętopełka 38, Kościuszki 11b-11e.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 20.07.2022 r. w sprawie przyjęcia wyników postępowania przetargowego na wykonanie prac elektrycznych w budynkach przy ul. Świętopełka 20-20c i 24-24c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 20.07.2022 r. w sprawie przyjęcia wyników postępowania przetargowego na modernizację 5 szt. dźwigów osobowych wraz z przebudową zespołu wejściowego i szybu windowego w budynku przy ul. Świętopełka 20-24c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 20.07.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy P.H.U. „KANON” na wykonanie prac projektowych i kosztorysowych dla prac koniecznych w budynkach przy ul. Gagarina 120-126 i 132-138.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 20.07.2022 r. w sprawie przyjęcia wyników postępowania przetargowego na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sczanieckiego 12.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 20.07.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 13-19.07.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 13-19.07.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 20.07.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 36 Protokół nr 38