Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 38

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 27.07.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 22.07.2022 r. w sprawie odłączenia od zasilania bramki do hali garażowej przy ul. Łąkowej 34e i założenia zamka wierzchniowego.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 25.07.2022 r. w sprawie akceptacji oferty firmy ROBTECH na budowę trzech boksów śmietnikowych przy ul. Świętopełka 20, 22 i 24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 26.07.2022 r. w sprawie akceptacji warunków zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 z Przychodnią Weterynaryjną KOŚCIUSZKI s.c. Tomasz Garstecki i S-ka.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 26.07.2022 r. w sprawie zawarcia umowy najmu części balustrady w celu umieszczenia baneru reklamowego przez firmę Monika Janus go4progress w pawilonie użytkowym przy ul. Lecha 5-7.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 27.07.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy El-Net na dostarczenie dynamicznego kompensatora mocy biernej dla potrzeb budynku przy ul. Harcerskiej 1d.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 26.07.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy Instalator „Markjan” s.c. na dostarczenie modułu komunikacyjnego APT-Verti-1 Apator-Powogaz.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 27.07.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 20-26.07.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 20-26.07.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 27.07.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 37 Protokół nr 39