Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 39

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 03.08.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 02.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne umieszczenie tablicy informacyjno-reklamowej dla firmy „Usługi Agrotechniczne GARDEN” na elewacji budynku przy ul. Bema 20a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.08.2022 r. w sprawie przedłużenia stosowania pomniejszonej stawki za najem lokalu użytkowego przy ul. Szosa Chełmińska 53, dla firmy Jeronimo Martins Polska S.A.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 03.08.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu przy ul. Kościuszki 41/47 z firmą Grupa Budowlana SENKOWSCY Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 03.08.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy WARBUD na wykonanie dodatkowych prac w budynkach przy ul. Kochanowskiego 14-16 oraz Mickiewicza 97 polegających między innymi na wymianie i likwidacji grzejników.
 • Decyzja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” z dnia 03.08.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu likwidacyjnego nr 2/2022.
 • Decyzja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” z dnia 03.08.2022 r. w sprawie zmiany harmonogramu wpłat na budowę lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym S-02 przy ul. Strobanda 12c.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 03.08.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 27.07-02.08.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 27.07-02.08.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 03.08.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 38 Protokół nr 40