Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 40

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 10.08.2022 r.

 • Zaakceptowano przygotowane przez poszczególne działy informacji z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” za I półrocze 2022 r.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy kapitalnego remontu balkonów i loggii w budynkach przy ul.:
  • Świętopełka 28b,
  • Świętopełka 38,
  • Kościuszki 11b-11e.
 • Wyrażono zgodę na przeprowadzenie naboru ofert na malowanie konstrukcji stalowej dobudowanych balkonów budynku przy ul. Bażyńskich 33-33c.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 10.08.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 03-09.08.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 03-09.08.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 10.08.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 39 Protokół nr 41