Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 41

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 17.08.2022 r.

  • Wyrażono zgodę na nieodpłatne korzystanie z dodatkowego pomieszczenia z przeznaczeniem na wózek dziecięcy w budynku przy ul. Gagarina 86.
  • Podjęto decyzję o zawarciu umowy-zlecenia z Joanną Piecyk na prowadzenie zajęć kreatywnych „Akademia Wyobraźni”.
  • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 17.08.2022 r.
  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 10-16.08.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 10-16.08.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 17.08.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 40 Protokół nr 42