Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 42

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 25.08.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zawarcia umowy najmu z firmą go4progress Monika Janus części balustrady przy schodach pawilonu użytkowego w celu umieszczenia baneru reklamowego.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 24.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części lokalu przez najemcę lokalu użytkowego nr 19 przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 24.08.2022 r. w sprawie wstrzymania się z akceptacją oferty najmu lokali użytkowych przy ul. Bydgoskiej 86-88a do dnia 29.08.2022 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 24.08.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy El-Net na wymianę instalacji odgromowej wraz z ułożeniem jej w nowej izolacji docieplenia szczytu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zmiany zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu na gwarancje bankowe udzielone na cały okres obowiązywania umowy oraz okresu gwarancyjnego przez firmę Dźwig Polska sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy oraz obowiązków w okresie gwarancji dla umowy nr 54/2022 dotyczącej wymiany dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Świętopełka 20, 20a, 22a, 22c i 24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody za zakup i montaż reklamy nowej inwestycji SM Kopernik przy ul. Strobanda 12 i Watzenrodego 24 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 25.08.2022 r. w sprawie sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Kaliskiego 1b, przez firmę El-Bud.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 25.08.2022 r. w sprawie sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Legionów 127 przez firmę El-Bud.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 25.08.2022 r. w sprawie sprzątania klatki schodowej przy ul. Hurynowicz 7d przez firmę El-Bud.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 23.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników za zgodą pracodawcy i pokrycie części kosztów.
 • Decyzja Zarządu z dnia 25.08.2022 r. w sprawie spisania w pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni jako nieściągalne należności od TT Market Sp. z o.o. z tytułu opłat za lokal użytkowy przy ul. Chrobrego 1.
 • Decyzja Zarządu z dnia 25.08.2022 r. w sprawie spisania w pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni jako nieściągalne należności z tytułu opłat za lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 25.08.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 17-24.08.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 17-24.08.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 25.08.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 41 Protokół nr 43