Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 44

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 31.08.2022 r.

 • 1/ Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za sprzątanie klatki schodowej przy ul. Mohna 34 przez firmę El-Bud.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 29.08.2022 r. w sprawie zlecenia sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 64 firmie GRASS Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Kowalkowska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 31.08.2022 r. w sprawie utrzymania niższej stawki za najem lokalu użytkowego przy ul. Szosa Chełmińska 53 dla firmy Jeronimo Martins Polska S.A.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie naprawy podjazdu do garaży piętrowych przy ul. Świętopełka 36g.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 30.08.2022 r. w sprawie unieważnienia przetargu na wyłonienie wykonawcy do malowania konstrukcji stalowej dobudowanych balkonów przy ul. Bażyńskich 33-33c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 10.08.2022 r. w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia remontu balkonów przy ul. Świętopełka 28b, 38, oraz Kościuszki 11-11e.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.08.2022 r. w sprawie zmiany zatwierdzonych w dniu 29.06.2022 r. warunków spłaty kosztów przygotowania i realizacji budowy lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie z wolnej ręki wykonania usługi naprawy balkonów w budynku przy ul. Krasińskiego 112-112a firmie Kopernik Nieruchomości.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „M” z dnia 31.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na montaż kamer na nieruchomościach związanych z realizacją programu bezpieczeństwa w roku 2022 w zasobach SM „Kopernik”.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 31.08.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 25-30.08.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 25-30.08.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 31.08.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 43 Protokół nr 45