Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 45

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 07.09.2022 r.

 • Podjęto decyzję o wypowiedzeniu Stowarzyszeniu AP MŁODE TALENTY umowy najmu boiska piłkarskiego.
 • Wyrażono zgodę na montaż systemu przeciwpożarowego w budynkach przy ul. Gagarina 120-126 oraz Gagarina 132-138 przez firmę Usługi Elektryczne R. Tęcza.
 • Wyrażono zgodę na zmianę terminu zakończenia prac dotyczących montażu systemu telemetrycznego dla budynków objętych umową na dzień 28.10.2022 r.
 • Wyrażono zgodę na wykonanie robót dodatkowych w zakresie prac remontowych jednego pionu balkonowego w budynku mieszkalnym przy ul. Szosa Chełmińska 16-22.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 07.09.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 31.08-06.09.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 31.08-06.09.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 07.09.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 44 Protokół nr 46