Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 46

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 14.09.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 12.09.2022 r. w sprawie zawarcia umowy najmu ściany szczytowej od strony północnej z firmą LEM-BUD Sp. z o.o. z przeznaczeniem na reklamę.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 13.09.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na montaż reklamy na szczycie północnym budynku przy ul. Sczanieckiego 10-16, prezentującej nową inwestycję Spółdzielni na osiedlu „JAR”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.09.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia prac budowlanych związanych z remontem 1 pionu balkonowego w budynku przy ul. Krasińskiego 116a oraz dwóch balkonów przy ul. Konopnickiej 6.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.09.2022 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wyłonienie wykonawcy nowych miejsc postojowych przy budynku ul. Hurynowicz 7-7e.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.09.2022 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy „Novapol” sp. z o.o. na wykonanie naprawy szczytu południowego budynku przy ul. Sucharskiego 10-10d.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 14.09.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 07-13.09.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 07-13.09.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 14.09.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 45 Protokół nr 47