Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 47

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 21.09.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 19.09.2022 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe przez firmę Biziorek Tadeusz.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 19.09.2022 r. w sprawie wypowiedzenia dwóch umów najmu części balustrady przy ul. Lecha 5-7.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 20.09.2022 r. w sprawie włączenia centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych w SM „Kopernik” oraz zarządzanych przez Spółdzielnię nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 19.09.2022 r. w sprawie akceptacji przygotowanych materiałów dotyczących grupy rozliczeniowej za okres od 09.2021 r. do 08.2022 r. oraz przekazania ich do firmy rozliczeniowej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 21.09.2022 r. w sprawie zawarcia umowy z firmą KASTOR BHP na wykonywanie zadań służby BHP w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 21.09.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 14-20.09.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 14-20.09.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 21.09.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 46 Protokół nr 48