Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 48

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 28.09.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 26.09.2022 r. w sprawie zlecenia sprzątania klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Gagarina 76 firmie zewnętrznej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 26.09.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy o świadczenie usług serwisu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania od 01.10.2020 r. do dnia 30.04.2023 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 26.09.2022 r. w sprawie wniosku najemcy o zatrzymanie waloryzacji w 2023 r. i w roku 2024 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 26.09.2022 r. w sprawie wniosku
  o zmianę wynagrodzenia dla Zakładu Usług Wielobranżowych Anna Sybilska za usługi zespolone objęte umową z dnia 31.05.2019 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 26.09.2022 r. w sprawie wniosku o zmianę wynagrodzenia dla Zakładu Usług Wielobranżowych Anna Sybilska za świadczone usługi porządkowe wg umowy nr II/AW/GL/8a/2021 oraz II/AW/GL/8c/2021.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.09.2022 r. w sprawie wniosku o wyrażenie wstępnej zgody dla Żabka Polska Sp. z o.o. na montaż paneli fotowoltaicznych w wynajmowanym pawilonie przy ul. Chrobrego 1.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.09.2022 r. w sprawie wniosku Jeronimo Martins Polska SA o zmianę opłaty za najem lokalu przy ul. Szosa Chełmińska 53.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.09.2022 r. w sprawie włączenia centralnego ogrzewania w obiektach użytkowych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 27.09.2022 r. w sprawie przesunięcia terminu zakończenia prac budowlanych 1 pionu balkonowego przy ul. Krasińskiego 101 przez Firmę Remontowo-Budowlaną Krzysztofa Bogusławskiego.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy DREW-Plast ul. Wojska Polskiego 43/45 87-100 Toruń na wymianę trzech drzwi dwuskrzydłowych w pomieszczeniach archiwum w pawilonie ul. Matejki 94/96.
 • Decyzja Zarządu” z dnia 28.09.2022 r. w sprawie podjęcia współpracy z biurem nieruchomości Centrum Nieruchomości Kopernik.
 • Decyzja Zarządu” z dnia 28.09.2022 r. w sprawie podjęcia współpracy z biurem nieruchomości New House24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 21.09.2022 r. w sprawie wynajęcia pomieszczenia gospodarczego w piwnicy w klatce ul. Morcinka 5 na cele magazynowe.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy terenu pod garaż blaszany.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 28.09.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 21-27.09.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 21-27.09.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 28.09.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 47 Protokół nr 49