Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 49

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 05.10.2022 r.

  • Zatwierdzono wyniki przetargu na wykonanie nowych miejsc postojowych w sąsiedztwie budynku mieszkalnego przy ul. Hurynowicz -7E.
  • Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 16,27 m² w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47.
  • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 05.10.2022 r.
  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 28.09.-04.10.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 28.09.-04.10.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 05.10.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 48 Protokół nr 50