Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 50

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 12.10.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek Działu „C” z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zgody na pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w nowej inwestycji przy ul. Strobanda 12c w Toruniu wraz z miejscem postojowym i komórką lokatorską.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 10.10.2022 r. w sprawie zmiany cen „akcja zima” na sezon 2022/2023 z firmą Usługi Agrotechniczne GARDEN Andrzej Jasieniecki.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 10.10.2022 r. w sprawie zmiany cen „akcja zima” na sezon 2022/2023 z firmą artGarden Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska Sp.j.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe wg umowy nr II/AW/GL/1/2015 (z późn. zm.)z dnia 31.12.2015 p. Aleksandry Piast-Szlubowskiej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 11.10.2022 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe wg umowy z dnia 15.04.2015 p. Haliny Piast-Szlubowskiej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 12.10.2022 r. w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 (piwnica) przez POLIGRAFIA-REKLAMA Iwona Małkowska z dnia 09.08.2019r. bez zachowania terminów wypowiedzenia w związku zaległościami za najem za okres od VII-IX/2022 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 11.10.2022 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe wg umowy nr II/AW/GL/8b/2015 (z późn. zm.) z dnia 24.04.2015 r. p. Haliny Piast-Szlubowskiej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy El-Net P.Wierzchowski ul. Bolta 3a/22 z Torunia na wymianę oświetlenia administracyjnego budynków Łąkowa 2-12 oraz Łąkowa 14-24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia oferty Dźwig Polska SA ul. Wojska Polskiego 49a z Torunia na wykonanie montażu kamer wizyjnych w kabinach dźwigów osobowych w budynkach ul. Bema 22, ul. Bema 18, ul. Chrobrego 27.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy „Am-Bud” Justyna Frejlichowska 87-605 Tłuchowo z dnia 03.10.2022 r. na wykonanie prac budowlanych polegających na wyminie drzwi dwuskrzydłowych wejściowych w pawilonie handlowym Herbowa przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 10.10.2022 r. w sprawie pisma Firmy Budowlano-Usługowej „Demski” Jacek Demski dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia prac budowlanych związanych z remontem balkonów w budynku przy ul. Gagarina 60-74.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 11.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o. ul. Świętopełka 28 z Torunia na wykonanie remontu czterech pokoi nr 1, 7, 10, i 14 znajdujących się w Pawilonie przy ul. Matejki 94/96.
 • Została przeprowadzona ocena uruchomienia sezonu grzewczego 2022/2023 w poszczególnych Administracjach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.
 • Decyzja Zarządu z dnia 12.10.2022 r. w sprawie emisji spotu reklamowego na antenie Radia Gra nowej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” na osiedlu JAR w Toruniu.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 12.10.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 05-11.10.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 05-11.10.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 12.10.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 49 Protokół nr 51