Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 51

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 19.10.2022 r.

 • 1/Decyzja Zarządu z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu .
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 18.10.2022 r. w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu chóru „Constellatio” SM Kopernik na konkurs.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 14.10.2022 r. w sprawie awarii instalacji gazowej w klatkach przy ul. Bażyńskich 33b-33c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zmiany cen „akcja zima” na sezon 2022/2023 z firmą Usługi Agrotechniczne GARDEN Andrzej Jasieniecki.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 17.10.2022 r. w sprawie zmiany cen „akcja zima” na sezon 2022/2023 z firmą Zakład Usług Wielobranżowych W. Sybilski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 19.10.2022 r. w sprawie pisma Firmy NOVAPOL sp. z o.o. ul. M. C. Skłodowskiej 71a w Toruniu dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia prac budowlanych przy ul. Bema 18.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 19.10.2022 r. w sprawie w sprawie pisma Firmy NOVAPOL sp. z o.o. ul. M. C. Skłodowskiej 71a w Toruniu dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia prac dociepleniowych przy ul. Sucharskiego 8-8d.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 18.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy „SAPER-INVEST” Artur Kubkowski Różankowo 20, 87-148 Łysomice na wycinkę drzew, krzewów i wywiezienie drewna i konarów z terenu I etapu inwestycji pod budynek S1 (działka 175/1 ul. Strobanda 12).
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 19.10.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 12-18.10.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 12-18.10.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 19.10.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 50 Protokół nr 52