Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 52

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 24.10.2022 r.

  • Zatwierdzono zmiany cen „akcji zima” na sezon 2022/2023 z firmą artGarden Wojciech Lewandowski, Agnieszka Lewandowska Sp. jawna.
  • W związku z wypowiedzeniem umowy przez pana Jana Kinstlera reprezentującego firmę Ramzes, dokonano wyboru nowej oferty w zakresie świadczenia usług porządkowych.
  • Zaakceptowane warunki przetargowe oraz wyrażeno zgodę na przeprowadzenie postępowania przetargowego nieograniczonego na wyłonienie oferentów/podmiotów świadczących kompleksowe usługi polegające na utrzymaniu czystości klatek schodowych w budynkach mieszkaniowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 51 Protokół nr 53