Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 53

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 26.10.2022 r.

 • Wyrażono zgodę na odpłatne użytkowanie dodatkowego pomieszczenia – schowka znajdujcego się między ósmym a dziewiątym piętrem klatki budynku ul. Gagarina 136.
 • Zadecydowano o zmianie cen dla Zakładu Usług Wielobranżowych Waldemar Sybilski za świadczone usługi „akcja zima” w sezonie 2022/2023 na Osiedlu „Wschód”.
 • Zadecydowano o zmianie wynagrodzenia dla Zakładu Usług Wielobranżowych Anna Sybilska za świadczone usługi zespolone.
 • Podjęto decyzję w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Zakładu Usług Wielobranżowych Anna Sybilska za świadczone usługi porządkowe (dotyczy umowy nr II/AW/GL/8a/2021 oraz umowy II/AW/GL/8c/2021).
 • Postanowiono dokonać zmiany zatwierdzonych w dniu 31.08.2022 r. i obowiązujących do 31.10.2022 r. warunków spłaty kosztów przygotowania i realizacji budowy lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi w budynkach przy ul. Strobanda 12c i ul. Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 26.10.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 19-25.10.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 19-25.10.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 26.10.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 52 Protokół nr 54