Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 54

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 02.11.2022 r.

 • Wyrażono zgodę na odpłatne użytkowanie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego usytuowanego pod schodami w budnku przy ul. Fałata 58.
 • Podjęto decyzję w sprawie zmiany stawki za wynajmowany przez Jeromino Martins Polska SA lokal użytkowy o powierzchni 901,36 m²w pailonie przy ul. Szosa Chełmińska 53.
 • Podjęto decyzję o przekazaniu do firmy rozliczeniowej danych dotyczących budynków, dla których będzie dokonane rozliczenie kosztów ogrzewania za okres rozliczeniowy od 10.2021 r. do 09.2022 r.
 • Postanowiono podjąć współpracę z biurem nieruchomości Marta Jasińska Pośrednictwo Nieruchomości w zakresie promowania i pozyskiwania klientów do zakupu lokali w nowej inwestycji przy ul. Grasera 8.
 • Postanowiono podjąć współpracę z biurem nieruchomości New House24 – Ewelina Jabłońska w zakresie promowania i pozyskiwania klientów do zakupu lokali w nowej inwestycji przy ul. Grasera 8.
 • Wyrażono zgodę na zlecenie z wolnej ręki Firmie A3F Ochrona Przeciwpożarowa reprezentowanej przez rzeczoznawcę ppoż. pana Marcina Kowalskiego wykonania ekspertyz stanu ochrony przeciwpożarowej w wysokich budynkach.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c, Watzenrodego 24 i Grasera 8 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 02.11.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 26-31.10.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 26-31.10.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 02.11.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 53 Protokół nr 55