Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 55

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 09.11.2022 r.

 • Na wniosek mieszkańców podjęto decyzję o zleceniu firmie Kunszt – Doradztwo świadczenia usług porządkowych na klatce schodowej przy ul. Bema 20.
 • Postanowiono zlecić sprzątanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Matejki 92 firmie zewnętrznej.
 • Wyrażono zgodę na odpłatne wynajęcie z dniem 01.12.2022 r. jednej z dwóch suszarni usytuowanej w piwnicy w budynku przy ul. Krasińskiego 112.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę firmy Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o. na usunięcie nieszczelności wewnętrznej instalacji gazowej w 6 mieszkaniach w budynku przy ul. Matejki 86-92.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c, Watzenrodego 24 i Grasera 8 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 09.11.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 02-08.11.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 02-08.11.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 09.11.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 54 Protokół nr 56