Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 56

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 16.11.2022 r.

 • Podjęto decyzję o zmianie sposobu użytkowania suszarni mieszczącej się w piwnicy w klatach 5 i 7 w budynku przy ul. Morcinka 1-7 i przekształceniu jej na rowerownię.
 • W ramach korekty planu remntów na rok 2022 postanowiono doszczelnić wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Gagarina 76-80 (nieruchomość nr 3012).
 • Zaakceptowano przygotowane przez poszczególne działy materiały stanowiące informację z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w okresie trzech kwartałów 2022 r.
 • Dokonano zmiany stawek za usługi konserwacji i utrzymania zieleni w zasobach osiedla „Tysiąclecia” w nieruchomościach z zadania nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 realizowane przez firmę artGarden Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska Sp. J.
 • Dokonano zmiany stawek za usługi konserwacji i utrzymania zieleni na tarasach przy ul. Legionów 218d, ul. Hurynowicz 5-5a, ul. Mohna 50e-50k realizowane przez firmę artGarden Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska Sp. J.
 • Dokonano zmiany stawek za usługi konserwacji i utrzymania zieleni w nieruchomości nr 2137 (ul. Harcerska 1D) oraz nr 2537 i 2541 (mienie wspólne) na Administracji „Tysiąclecia” realizowane przez firmę artGarden Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska Sp. J.
 • Dokonano zmiany stawek za usługi konserwacji i utrzymania zieleni w nieruchomości nr 2514 przy ul. Lecha 8A (Skwer im. Andrzeja Beza) realizowane przez firmę artGarden Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska Sp. J.
 • Postanowiono dokonać zakupu i montażu folii okiennych szronionych do sali konferencyjnej przy ul. Świętopełka 15/23 przez firmę FHUO VERNAL Krzysztof Naliński.
 • Podjęeto decyzję o zakupie od firmy ABER Sp. z o.o. 300 paczek świątecznych dla osób powyżej 75 roku życia będących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” zakupionych od firmy ABER Sp. z o.o.
 • Zatwierdzono wykonanie prac dodatkowych do umowy nr 53/2022 z dnia 25.07.2022 dla zadania nr 1 – tj. wymiana obudów rozdzielni energetycznych.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c, Watzenrodego 24 i Grasera 8 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 16.11.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 09-15.11.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 09-15.11.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 16.11.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 55 Protokół nr 57