Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 57

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 23.11.2022 r.

  • Podjęto decyzję o przekazaniu do firmy rozliczeniowej danych dotyczących budynków, dla których będzie dokonane rozliczenie kosztów ogrzewania za okres rozliczeniowy od 11.2021 r. do 10.2022 r.
  • Wyrażono zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na budowę parkingu wraz z drogami dojazdowymi i odwodnieniem na potrzeby pawilonu handlowego na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 53/55 w Toruniu.
  • Zatwierdzono zmianę terminu sprawie zmiany terminu realizacji wymiany dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sczanieckiego 12na dzień 28.02.2023 r.
  • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c, Watzenrodego 24 i Grasera 8 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 23.11.2022 r.
  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 16-22.11.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 16-22.11.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 23.11.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 56 Protokół nr 58