Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 58

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 30.11.2022 r.

 • 1/ Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 30.11.2022 r. w sprawie prośby Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Matejki 30 firmy DOLMAR II o udostępnienie3 pilotów umożliwiających wjazd na zaplecze posesji przez teren nieruchomości nr 3032 Słowackiego 27-31.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 29.11.2022 r. w sprawie zmiany wysokości stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Szosa Chełmińska 53 wynajmowanego przez Jeromino Polska SA w miesiącu grudniu 2022 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 29.11.2022 r. w sprawie zmiany wysokości opłat z tyt. podatku od nieruchomości dla garaży i miejsc postojowych w halach garażowych w związku z uchwałą Rady Miasta Torunia nr 965/22.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.11.2022 r. w sprawie zmiany proponowanego wskaźnika wzrostu stawek odpłatności za umieszczenie tablic informacyjno-reklamowych na budynkach bądź terenach w Spółdzielni, za wymalowanie ich części lub całości elewacji budynku od I/2023.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 29.11.2022 r. w sprawie zmiany warunków finansowych dla firmy SERWISTECH Sp. z o.o. w zakresie przedłużenia umów:
  • Pogotowia Technicznego SM „Kopernik”.
  • konserwacji instalacji elektrycznej, domofonowej i odgromowej w zasobach Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.11.2022 r. w sprawie zmiany wynagrodzeń netto za świadczone usługi przez firmę Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o. do umowy nr III/AW/AT/GL/3a/2012, VII/AW/AZ/AT/GL/2/2012, do umowy dotyczącej wymiany grzejników.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wyboru ofert cenowych na zakup materiałów biurowych w 2023 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 24.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wymianę mebli w pierwszym pomieszczeniu biurowym Administracji Osiedla Zachód przy ul. Bema 20a i zatwierdzenie oferty zakupu mebli biurowych przygotowanych przez Fabrykę Mebli POLTECH Sp. z o.o. ul. Płaska 23, 87-100 Toruń.
 • Decyzja Zarządu na wiosek z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zakupu dodatkowo około 50 paczek świątecznych dla osób powyżej 75 roku życia będących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” zakupionych od firmy ABER Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu na wiosek z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację nagrania filmowego dotyczącego konkursu „Świąteczna dekoracja” dedykowanego dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.
 • Decyzja z dnia 30.11.2022r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie firmie TOMBUD Sp. z o.o. – Spółka komandytowa Przedsiębiorstwo Budowlane z siedziba w Toruniu w trybie zamówienia z wolnej ręki realizacji budynku usługowo-mieszkaniowego wielorodzinnego S1 ul. Grasera 8 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 30.11.2022 r. w sprawie realizacji remontu chodnika od strony wschodniej przy pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Kaliskiego 9 w Toruniu przez firmę IZMAR Izabela Stawska.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 30.11.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 23-29.11.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 23-29.11.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 30.11.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 57 Protokół nr 59