Menu Zamknij

Protokół nr 59/2022_

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 59

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 07.12.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 06.12.2022 r. w sprawie zmiany umowy nr III/AW/AT/GL/3a/2012 (z późn. zmianami) dot. konserwacji z Grupą Budowlaną Senkowscy Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 06.12.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy nr III/AZ/GL/5/2011 (z późn. zmianami) z firmą SERWISTECH24 Sp. z o.o.
 • .
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy StanParkiet Paweł Stańczak ul. Heleny Piskorskiej 13G/91 w Toruniu zlecenia olejowania parkietu w klubie „Kacperek” ul. Kaliskiego 9.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia warunków spłaty kosztów przygotowania i realizacji budowy lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi w budynku przy ul. Grasera 8 na Osiedlu JAR.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 06.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia najkorzystniejszej oferty firmy El-Net P.Wierzchowski ul. Bolta 3a/22 z Torunia na wymianę oświetlenia klatek schodowych w budynkach przy ul. Konopnickiej 6 oraz ul. Bydgoskiej 43.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.12.2022 r. w sprawie oszczędności w zużyciu energii w budynkach mieszkalnych których roczne zużycie przekracza limit 2000 kWh ( ul. Boboli 39-41, ul. Mickiewicza 130a-130b/Kochanowskiego 19-21a, ul. Świętopełka 26-28, ul. Łąkowa 34-34e, ul. Odrodzenia 7-9, ul. Sz. Chełmińska 16-22) oraz zatwierdzenia najkorzystniejszej oferty firmy El-Net P.Wierzchowski
  ul. Bolta 3a/22 z Torunia na wykonanie zadania.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 07.12.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 30.11.-06.12.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 30.11.-06.12.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 07.12.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 58 Protokół nr 60