Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 60

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 14.12.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 07.12.2022 r. w sprawie zmiany stawek wynajmu Sali konferencyjnej i warsztatowej przy ul. Świętopełka 15/23 (Stadion) oraz sal świetlicowych przy ul. Kaliskiego 9 i Bema 38a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 13.12.2022 r. w sprawie podnajmu części lokalu „SŁAWA” Salon Fryzjerski Katarzyna Porada ul. Popiela 12 na działalność w zakresie usług kosmetycznych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 13.12.2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Kaliskiego 9 (część piwniczna) przez Firmę Budowlano Konserwatorską Andrzeja Lipińskiego.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 13.12.2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Popiela 8 przez firmę Gabriel Hair Spa Marta Rutkowska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy POI BUDMAG Marek Gutowski na pełnienie nadzoru wielobranżowego na budowie budynku mieszkalno—usługowego S1 przy ul. Grasera 8 w okresie 12 miesięcy.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia nowego wykonawcy na pokrycie papą termozgrzewalną krycia przy ul. Grudziadzkiej 82-86a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia majątku Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik na rok 2023 w firmie UNIQA TU S.A..
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 07.12.2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 czasu pracy dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 13.12.2022 r. w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej wjednym z mieszkań budnku przy ul. Bema 16b.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zawarcia umowy zlecenia z Panią Pauliną Staniszewską na prowadzenie zajęć kreatywnych „Akademii Wyobraźni” od 03.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 14.12.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy na prowadzenie chóru od 02.01.2023r do 31.12.2023 r. z Panią Małgorzatą Jankowską.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 14.12.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 07-13.12.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 07-13.12.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 14.12.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 59 Protokół nr 61