Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 61

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 21.12.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie podwyżek cen za usługi sprzątania klatek schodowych od firmy CISTOR przy ul. Bema 36,ul. Bema 42a, ul. Krasińskiego 112-112a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 19.12.2022 r. w sprawie ufundowania nagród dla dzieci uczestników biegów przełajowych TOPCROSS 2022.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wzrostu stawek na konserwację i utrzymanie zieleni na osiedlu „Tysiąclecia” z firmą artGarden Wojciech Lewandowski, Agnieszka Lewandowska Sp. jawna.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzenia za usługi porządkowe wg umowy nr II/AT/GL/11/2008 z Panem Tomaszem Cypko Usługi Porządkowe.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzenia za usługi porządkowe wg umowy nr II/AT/GL/13/2016 z Panią Grażyną Cypko Usługi Porządkowe za zaświadczone usługi porządkowe w nieruchomości ul. Harcerska 1D.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzenia za usługi porządkowe z firmą Usługi Porządkowe Tadeusz Ciski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 20.12.2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzenia za usługi porządkowe w nieruchomościach przy ul. Bema 20a z firmą CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 16.12.2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzenia za usługi porządkowe umowa II/AW/GL/6a/2014 z Firmą Kunszt-Doradztwo.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.12.2022 r. w sprawie usunięcia kolizji oświetlenia z planowaną budową parkingu przy ul. Sz. Chełmińska 53 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 20.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Usługi Elektryczne R.Tęcza ul. Lelewela 16b w Toruniu na wymianę układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy w budynku przy ul. Sczanieckiego 2-8.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy na kolejny okres 24 m-cy w zakresie 39 kart SIM wykorzystywanych do transmisji danych dla systemu monitoringu wizyjnego oraz transmisji danych telemetrycznych Operator P4 Sp. z o.o..
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na malowanie klatek schodowych w projekcie planu remontów na 2023 rok.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku na wybór firmy „DEMSKI” Jacek Demski, Wygoda 10, 87-640 Czernikowo jako wykonawcę na remont balkonów w budynku przy ul. Długiej 49-49E
  w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z mieszkańcami kosztów wymiany instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz wymiany instalacji wod.-kan. w budynkach mieszkalnych przy ul. Popiela 6 oraz ul. Popiela 12.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie wyboru oferty ubezpieczenia majątku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kozacka 17-19 na rok 2023.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie wyboru oferty ubezpieczenia majątku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wybickiego 72 na rok 2023.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie wyboru oferty ubezpieczenia majątku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wybickiego 74 na rok 2023.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 21.12.2022 r. w sprawie wyboru oferty ubezpieczenia majątku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wybickiego 68 na rok 2023.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 21.12.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 14-20.12.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 14-20.12.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 21.12.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 60 Protokół nr 62