Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 62

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 28.12.2022 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 27.12.2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe dla firmy Usługi Porządkowe Tadeusz Ciski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.12.2022 r. w sprawie akceptacji przygotowanych materiałów dotyczących grupy rozliczeniowej za okres od 12.2021 r. do 11.2022 r. oraz przekazania ich do firmy rozliczeniowej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na budowę parkingu wraz z drogami dojazdowymi i odwodnieniem na potrzeby istniejącego pawilonu handlowego na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 53-55 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 28.12.2022 r. o zawarcie umowy z Firmą Handlowo – Usługową „BFF” Adam Szulc o organizację koncertu kolęd w dn. 27.01.2023 r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Toruniu.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 28.12.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 21-27.12.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 21-27.12.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 28.12.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 61 Protokół nr 1/2023